• Värt att fundera på!

    Han mindes att en gång i…

    Han mindes att en gång i tiden hade en domptör berättat för honom hur man gick till väga för att hålla elefanter i fångenskap. Medan djuren fortfarande är små kedjas de fast i en liten stolpe av trä. De försöker slita sig loss, men lyckas inte, och under hela barndomen försöker de bli fria, men trästolpen är starkare. Då vänjer de sig vid fångenskapen. Och när de blivit stora och starka, räcker det att domptören placerar en kedja runt en av deras fötter och fäster den var som helst-till och med i en liten pinne-så vågar de inte ens försöka fly. De är fånga i de förflutna. Från Paulo Coelhos…